I samarbejde med Forlaget Dafolo tilbyder CEMELI en helt særlig form for kompetenceudvikling. Vi kalder det Videnskababende Professionel Kompetenceudvikling.

CEMELIs kompetenceudviklingsforløb afvikles på basis af egen forskning i kompetenceudvikling i dagtilbud og skole. Mediated Learning Experience er den faglige platform, som centeret i særlig grad er inspireret af.

Læs om muligheder for kompetenceudvikling her.Læs mere

Vi har samlet en række gode artikler og videoklips til dig, hvor du kan læse meget mere om de mange teorier, områder og temaer inden for medieret læring, inklusion, undervisningsdifferentiering, klasseledelse og meget andet af det vi arbejder med.

Artikelsamlingen opdateres løbende.Læs mere

CEMELI tilbyder skoler og institutioner en række uddannelser, kurser, foredrag og workshops.

Vi tilbyder spændende og motiverende kurser om relationsorientret pædagogik under overskrifterne: Mediated Learning Experience, neuropædagogik, teamarbejde og inklusion. Det specifikke indhold af alle kurser og forløb aftales altid med aktører i den lokale kontekst.Læs mere

Nyheder og blogs fra CEMELI